Därför är vi sämst i Norden på att rädda gamla från smittan.