Forumregler

Gå ner

Forumregler Empty Forumregler

Inlägg av Admin tis mar 06, 2012 1:14 am

Tack så mycket för att du tar dig tid att besöka vår informations- och regeltråd. Förhoppningen är att våra regler ska skapa en trivsam miljö för alla och genom att känna till och följa dem så bidrar du starkt till detta vilket vi tackar för.1: När du blir medlem

1.1 Följ våra regler
I och med att du registrerar dig som medlem så accepterar du också alla de regler som finns för forumet.
Reglerna gäller alla aktiviteter knutna till ditt användarkonto och oavsett om det är du eller någon annan som använder det.

1.2 Val av användarnamn
Välj ditt användarnamn med omsorg; det blir snabbt en del av din identitet och något som du förhoppningsvis ska leva med lång tid framöver. Medlemsnamnet får inte riskera att upplevas som stötande och måste följa övriga regler. Det får inte heller vara utformat som en länk till någon webbplats, som en e-postadress eller som någon form av reklam.

1.3 En registrering per medlem
Det är inte tillåtet att registrera sig med fler än ett användarnamn. Vill du byta användarnamn eller göra någon annan ändring i ditt medlemskap så skicka ett meddelande till admin så hjälper vi dig.

1.6 Kopiera inte andras användarnamn
Det är inte tillåtet att skapa en användare med samma eller alltför liknande användarnamn som en annan användares.

1.5 När du har frågor
Om du glömmer bort ditt användarnamn/lösenord eller har andra frågor så är du välkommen att kontakta admin eller någon av moderatorerna så hjälper vi dig.

1.6 Behandling av personuppgifter
I samband med registreringen så lämnar medlemmen uppgift om användarnamn och e-postadress. Beroende på dess utformning så kan dessa utgöra en personuppgift enligt Personuppgiftslag (1998:204).
Användarnamnet är personligt och behövs för att medlemmen ska kunna nyttja diskussionsforumet samt vissa övriga funktioner som webbplatsen tillhandahåller. Användarnamnet är synligt för alla, även för de som inte är medlemmar. E-postadressen som lämnas är endast synlig för personer som administrerar dessa webbplatser och används för att vid behov kunna komma i kontakt med medlemmen.
Utöver detta så sker även automatiskt registrering av ip-adresser vid vissa aktiviteter på webbplatserna som t.ex. när man registrerar sig, skriver foruminlägg, röstar mm. De ip-adresser som registreras används enbart för administration av webbplatserna.
2: När du har blivit medlem

2.1 Reglerna kan förändras
Ibland kan det dyka upp nya funktioner eller företeelser som kräver att reglerna förändras och det är därför viktigt att du då och då besöker denna regeltråd. I början av detta inlägg finns uppgift om när senaste uppdateringen ägde rum.

2.2 Moderatorer vill väl
Moderatorerna finns här för att göra din och alla andra medlemmars tillvaro så trevlig som möjlig. Får du en uppmaning eller tillsägelse av en moderator så rätta dig efter denna. Har du synpunkter på hur moderatorer agerar eller sköter sig så skriv inte detta i forumet utan ta det med berörd moderator eller med någon admin.

2.3 Om du inte håller med
Om du inte håller med, inte förstår varför eller anser att du eller någon annan blivit orättvist behandlad av en moderator så är det inte tillåtet att påpeka eller börja diskutera detta i forumet utan alla kontakter ska ske via PM.

2.4 Om någon bryter mot reglerna
Om du anser eller misstänker att en specifik medlem bryter eller har brutit mot någon regel så diskutera inte detta öppet i forumet. Vill du anmäla ett inlägg så kan man göra det genom att skicka ett PM till någon moderator med uppgifter om vilket inlägg det gäller och vilken regel det bryter mot.

2.5 Om du själv bryter mot reglerna
Bryter du mot någon regel eller trotsar en moderators uppmaning så kan följden bli en tillsägelse eller avstängning; tiden för avstängning beror dels på hur allvarlig förseelsen är, dels på hur du tidigare skött dig. Vid allvarliga förseelser eller om man systematiskt vägrar följa moderatorers uppmaningar så kan man bli avstängd för all framtid.
En tillsägelse eller tidsbestämd avstängning innebär inte jordens undergång utan se den istället som en uppmaning att tänka dig för lite extra nästa gång du agerar.

2.6 Om regler saknas
Det är naturligtvis omöjligt att skapa en regel för varje tänkbar situation och en moderator måste ibland ta ställning till något som inte är klart reglerat. I dessa fall räknas moderators beslut som regel.

2.7 Moderering på sidan
En moderator kan utan förvarning redigera eller ta bort inlägg, bilder, signaturer, trådrubriker, avatarer och annonser som bedöms bryta mot någon av forumets regler. För att en tråd inte ska upplevas som konstig eller osammanhängande så kan detta även komma att gälla inlägg som besvarar eller kommenterar inlägg som plockats bort.

2.8 Banning av medlemmar
En medlem kan bli bannad antingen för en kortare tid eller permanent om denne upprepade gånger bryter mot reglerna eller enbart befinner sig på forumet för att förstöra, sk. "trolla". Är en medlem bannad är det inte tillåtet att skapa nya konton under nya namn. Dessa kommer omedelbart bli bannade igen.
3: Vett & etikett

3.1 Uppträd vårdat & trevligt
Ett vårdat språk och trevligt uppträdande ökar dina chanser att få svar och bli vänligt bemött. På grund av detta så tillåter vi generellt inga inlägg som innehåller för mycket svordomar, könsord och liknande eller som är allmänt otrevliga, spydiga eller sarkastiska i sin utformning.

3.2 Insinuationer eller påhopp accepteras inte
Personangrepp, förolämpningar, nedsättande kommentarer, kränkningar, hets mot folkgrupp, kritiserande av hela samhälls-/yrkesgrupper, rasism, sexism och andra typer av påhopp är naturligtvis inte tillåtet, varken i form av kommentarer eller bilder.
Detta gäller särskilt (men inte enbart) anspelningar på kön, ras, religion, religiösa åsikter, nationellt eller etniskt ursprung, bildningsgrad, sexuell läggning, funktionshinder eller utvecklingsstörning. Regeln gäller oavsett vilken benämning eller omskrivning som används och oavsett om det levereras direkt eller som en kränkande antydan, förtäckt beskyllning, undermening, pik, lustighet eller citat.
Dessa regler gäller både mot andra forumanvändare samt utomstående personer.

3.3 Respektera varandra
Uttalanden som är eller som bär tydliga tecken av att vara avsedda att genera, förolämpa, håna, göra sig lustig över eller förlöjliga andra personer eller grupper (vilket naturligtvis inkluderar dessas åsikter, uttalanden, problem mm.) är inte tillåtna. Regeln gäller oavsett vilken benämning eller omskrivning som används och oavsett om det levereras direkt eller som en kränkande antydan, förtäckt beskyllning, undermening, pik, lustighet eller citat.

3.4 Agera inte språkpolis
Kommentera inte andras sätt att skriva som till exempel felstavningar, särskrivningar eller grammatiska felaktigheter offentligt. Det är bara störande och kränkande om personen exemplevis har dyslexi eller skrivsvårigheter.

3.5 Anmäl regelbrott
Blir du själv utsatt för ett påhopp eller annat regelbrott så svara inte med samma mynt utan anmäl detta till moderator.

3.6 Skrik inte åt andra
"SKRIK INTE" åt andra vilket innebär att ord/fraser i foruminlägg inte bör bestå av versaler, grälla färger eller onödigt stor text, förutom då detta är absolut nödvändigt för att kunna uttrycka eller visa något. Vill du bara betona något så använd hellre fet stil eller understrykningar.

3.7 Att utmana, argumentera & ge motiverad kritik är okej, men inte att älta eller pracka på
Kritik mot de åsikter som presenteras i en tråd eller mot det som diskuteras får självklart framföras så länge inläggen följer trådens ämne. Kritiken ska dock vara konstruktiv och välmotiverad för att därigenom inspirera till diskussioner i stället för pajkastning. Att kort förklara ett visst ställningstagande eller en åsikt som ifrågasätts är normalt tillåtet men att ge sig in i en, för tråden, meningslös diskussion där man ensam eller i sällskap av andra medlemmar ältar något i inlägg efter inlägg är inte tillåtet. Inte heller är det tillåtet att försöka pracka på någon annan sina åsikter för sakens egen skull. Att genom väl motiverad argumentation försöka övertyga om sådant som är av intresse för övriga medlemmar och inom trådens ämne är naturligtvis tillåtet.
4: Din avatar & personliga foto

4.1 Får inte vara stötande
En avatar eller personlig bild är ett bra sätt att ge ditt användarnamn ett "ansikte" och en karaktär men de får inte innehålla politiska budskap eller pornografi. De får inte heller riskera att uppfattas som stötande och måste alltid följa övriga regler, se regel 3.2.

4.2 Storlek på avatar
För uppladdning av avatarer gäller maximalt en storlek av 150x150 pixlar.
5: PM-funktionen

5.1 Privata meddelanden
Forumtrådar är inte en plats för utbyte av privata meddelanden mellan medlemmar; använd PM-funktionen för detta. Eftersom ett PM är "privat" och avsett för en eller ett fåtal medlemmar så får man naturligtvis inte utan tillstånd publicera andra medlemmars PM i forumet.

5.2 Våra regler gäller
Våra regler gäller även vid användandet av PM-funktionen. Se regel 3.2
6: Att skapa trådar

6.1 Använd alltid sökfunktionen
Använd alltid sökfunktionen innan du postar ett nytt inlägg eller startar en ny tråd. Chansen är stor att ämnet har diskuterats och att din frågeställning redan finns besvarad. Hittar du inget exakt svar så ska du i första hand ställa din fråga i en existerande tråd som behandlar ämnet som sådant. Existerar ingen lämplig tråd så är det förstås tillfälle att starta en ny.

6.2 Skriv tydliga rubriker
Trådrubriken är viktig och det ska i den klart framgå vad tråden handlar om. Detta för att man dels inte ska behöva klicka sig in i varje tråd för att få reda på det, dels för att öka chanserna att man med sökfunktionens hjälp ska hitta tråden. Felstavningar och påhittade ord kommer att rättas till av moderatorerna. Vi tillåter inga intetsägande rubriker som t ex "Hjälp!", "En fråga", "Bråttom!!!!!", ”Kolla här” etc. En bra rubrik är ofta det starkaste vapnet när det gäller att fånga medlemmars intresse.

6.3 Var tydlig med trådens ämne
Det är viktigt att trådens första inlägg innehåller tillräcklig med information för att tydligt visa andra medlemmar vad syftet med tråden är, det vill säga vad fortsatt diskussion ska handla om eller vilka frågor som ska besvaras. Minst lika viktigt är det att vara tydlig med eventuella avgränsningar, det vill säga vad man inte vill att tråden ska handla om. Kort och gott så är det i första inlägget som en tråds ämne (topic) klargörs.
Vill du exempelvis starta en tråd kallad ”Bästa backen någonsin” så bör det klargöras både kortfattat i rubriken men främst i trådens första inlägg vad avgränsningarna är. Är det bästa backen i världen, i Europa, i ES, bästa svenska backen eller alla nationaliteter, måste denna back vara aktiv just nu eller är det under hela hockeyhistorien? Definiera tydligt vad din tråd ska handla om i första inlägget och posta sedan detta så att startinlägget bara handlar om trådens innehåll. I nästa inlägg kan du skriva vem du tycker är den bästa backen.
7: Att skriva inlägg

7.1 Posta i rätt forum
Nya inlägg ska postas i rätt forum. Kontrollera vad tråden handlar om och håll dig till ämnet. Vill du skriva om två olika saker så skriv de inte i samma inlägg utan ta dig tiden att posta två olika inlägg om de hör hemma i två olika trådar.

7.2 Håll dig till ämnet
Respektera och håll dig till trådens ämne när du skriver ett inlägg. Att ställa frågor om eller diskutera något som tråden inte handlar om leder bara till irritation och dålig stämning.

7.3 Ställ inte för många eller för allmänna frågor
Formulera och presentera din frågeställning eller det ämne du vill diskutera på ett konkret och strukturerat sätt. Om frågorna är alltför allmänna är det svårt att ge annat än allmänna svar. Samla inte heller för många frågor i samma inlägg eftersom risken är stor att du bara får några av dem besvarade.

7.4 Om du inte gillar ämnet
En tråd är till för de som faktiskt vill diskutera just det ämne som tråden handlar om, oavsett hur betydelselöst, felaktigt eller ointressant andra anser att detta ämne är. Vi tillåter inte att man i tråden ifrågasätter eller gör sig lustig över själva ämnet.

7.5 Kontrollera dina inlägg
Medlemmar uppmanas att göra sitt yttersta för att inläggen lätt ska kunna läsas och förstås av alla medlemmar. Vet man att man har problem med stavning så finns det utomordentliga ordbehandlingsfunktioner som kan hjälpa dig med detta innan inlägget postas.
Undvik chattspråk då detta inte förstås av alla; vi har gott om utrymme så var inte rädd att skriva ut hela ord. Punkter, kommatecken och ny rad då och då är andra sätt att göra din text mer lättläst.

7.6 Citera inte mer än nödvändigt
Citera gärna andra men gör det med förnuft. När du kommenterar ett inlägg från en annan medlem så citera bara så mycket som krävs för att förstå ditt eget inlägg. Citera inte medlemmens hela inlägg inklusive den medlemmens alla tidigare citat… osv. Är det inlägget omedelbart före ditt eget som kommenteras så behöver man oftast inte alls citera det.

7.7 Korsposta eller upprepningar
Att korsposta, det vill säga att posta samma inlägg i flera olika trådar och forum, är inte tillåtet. Välj vilken avdelning och tråd du tror passar bäst innan du postar inlägget, och håll sedan diskussionen i dessa. Det är dock tillåtet att exempelvis diskutera en enskild händelse från flera olika perspektiv, i olika trådar, ifall det skulle vara motiverat.
Det är inte heller tillåtet att upprepade gånger skriva samma sak/inlägg i samma eller flera olika trådar. Om du har en åsikt så skriv det och argumentera för det men spamma inte forumet med samma poäng gång på gång.

7.8 Bilder i inlägg
Givetvis får bilderna inte bryta mot några regler eller anses som stötande, se regel 3.2. När du postar en bild i ett inlägg tänk också på att storleken inte får vara överdrivet stor, om du har en stor bild går det väldigt lätt att minska ner denna i ett bildbehandlingsprogram eller till och med i standardprogrammet ”paint”.
8: Upphovsrättslagen

8.1 Bryt inte mot upphovsrättslagen
Givetvis är det inte tillåtet att bryta mot upphovsrättslagen genom att utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren lägga upp skyddat material.

8.2 Fildelning
Vi tillåter inte diskussioner gällande fildelning.
9: Personuppgiftslagen (PUL)

9.1 Var försiktig med personuppgifter
Personuppgiftslagen (PUL) gäller på en webbplats som denna där grundlagsskydd saknas vilket innebär att det är förbjudet att utan samtycke behandla personuppgifter, speciellt i samband med yttranden eller annan framställning som kan upplevas som kränkande eller nedvärderande. Tänk på att alla inte har samma uppfattning som dig om vad som är kränkande.
Som personuppgift räknas all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Några exempel är namn, personnummer, adress, telefonnummer, anställningsnummer, bilnummer, bilder med mera.
Tänk på att även uppgifter rörande enskilda firmor är personuppgifter som regleras av PUL, detta eftersom en enskild firma alltid ägs av en enda fysisk person.

9.2 Uppgifter rörande företag (fysiska personer) och dess anställda
Uppgifter rörande företag (juridiska personer) är tillåtna så länge de inte bryter mot någon lag eller våra övriga regler. Uppgifter rörande företags anställda är normalt tillåtna så länge de inte är kränkande, enbart rör den anställde i egenskap av företagsrepresentant och inte bryter mot övriga regler. Att publicera uppgifter rörande företagsledares eller anställdas personliga sfär är alltså inte tillåtet.
Admin
Admin
Admin

Antal inlägg : 1072
Join date : 12-01-21

https://www.luleahockeyforum.com

Till överst på sidan Gå ner

Till överst på sidan


 
Behörigheter i detta forum:
Du kan inte svara på inlägg i det här forumet